Czym jest dar jasnowidzenia?

Jasnowidze cieszą się sporą popularnością. Najczęściej z ich pomocy korzystają osoby w trudnych sytuacjach życiowych, ale również tacy, którzy chcą poprawić swoje życie, czy po prostu poznać przyszłość dotyczącą różnych aspektów życia swojego i najbliższych. Zdarza się, że jasnowidze pomagają rozwiązać sprawę zaginięcia czy morderstwa.

Jaka jest definicja jasnowidzenia?

Jasnowidzenie jest zdolnością postrzegania zjawisk, osób oraz przedmiotów w czasie i przestrzeni. Odbywa się to w sposób pozazmysłowy, a więc bez udziału wzroku i słuchu. Kiedyś jasnowidzenie było uważane za boski dar. Odmianą jasnowidzenia jest jasnosłyszenie, w którym informacje nie docierają do jasnowidza za pomocą obrazów, a za pomocą dźwięków. Jasnowidzenie kierowane jest intuicją. 

Zapraszam do skorzystania z usługi przepowiadania przyszłości w Gnieźnie. Pomagam znaleźć odpowiedzi na pytania związane z przyjaźnią, ze sprawami zawodowymi, rodzinnymi, miłosnymi, a także na inne zastanawiające klienta kwestie. Poznanie odpowiedzi dotyczących przyszłości pomaga ukoić lęki, zwiększyć poczucie bezpieczeństwa, zbudować zaufanie do innych, a także skupić się na najistotniejszych życiowych kwestiach.

Rodzaje jasnowidzenia

Jasnowidzenie przybiera różne postaci. Wśród nich wyróżnia się prekognicję, czyli jasnowidzenie przyszłości oraz retrokognicję, która polega na jasnowidzeniu przeszłości. Występuje także kryptoskopia, oznaczająca umiejętność odczytywania zasłoniętych przedmiotów, psychometria, czyli widzenie zdarzeń, w których brał udział właściciel dotykanego przez jasnowidza przedmiotu i teleradiestezja polegająca na badaniu obiektów na odległość. Jasnowidze mogą również widzieć aurę człowieka, na podstawie której mogą ocenić stan zdrowia, nastrój, a nawet zobaczyć zbliżającą się śmierć.